1401/03/04
 
 
جستجوی درخواست ها
مالک محترم خواهشمند است در صورت وجود تناسب خواسته مشتری با ملک شما ، کد درخواستی را از طریق تماس با ما اعلام فرمائید تا در اسرع وقت هماهنگی جهت بازدید صورت پذیرد.
جستجو
نتیحه جستجو
کد متقاضی : 6543
متراژ زمین : 5000 متر مربع
متراژ سوله :
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس :
توضیحات : :
کد متقاضی : 6528
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 3000 متر مربع
متراژ سوله :
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : پارسا-09125240681
توضیحات : :
کد متقاضی : 6527
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 30000 متر مربع
متراژ سوله :
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : پارسا-09125240681
توضیحات : :
کد متقاضی : 6525
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 4000 متر مربع
متراژ سوله : 2000 متر مربع
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : صدرا-09125220793
توضیحات : :
کد متقاضی : 6524
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 2000 متر مربع
متراژ سوله : 1000 متر مربع
قیمت کل / مبلغ ودیعه : 200,000,000
اجاره بهاء: 40000000
مشاور/ تلفن تماس : خانم صبا-09128979497
توضیحات : :
کد متقاضی : 6521
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 12000 متر مربع
متراژ سوله : 6000 متر مربع
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : صدرا-09125220793
توضیحات : :
کد متقاضی : 6519
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 1000 متر مربع
متراژ سوله : 500 متر مربع
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : پارسا-09125240681
توضیحات : :
کد متقاضی : 6505
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 3000 متر مربع
متراژ سوله :
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : پارسا-09125240681
توضیحات : بیرون شهرک میخواد:
کد متقاضی : 6493
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین : 1000 متر مربع
متراژ سوله : 500 متر مربع
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : پارسا-09125240681
توضیحات : :
کد متقاضی : 6475
شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ زمین :
متراژ سوله :
قیمت کل / مبلغ ودیعه :
مشاور/ تلفن تماس : خانم صبا-09128979497
توضیحات : :
12345678910...انتها