1402/07/03
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 2500
سوله : 1200
قیمت : 30,000,000,000
زمین : 400
سوله : 400
قیمت : 6,800,000,000
زمین : 140
سوله : 140
قیمت : 2,900,000,000
زمین : 1500
سوله : 470
قیمت : 10,000,000,000
زمین : 2450
سوله : 0
قیمت : 17,150,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 20,000,000,000
زمین : 2670
سوله : 1250
قیمت : 25,000,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 18,000,000,000
زمین : 2600
سوله : 720
قیمت : 50
زمین : 6000
سوله : 2700
قیمت : 60,000,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 10000
سوله : 1000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 280
سوله : 280
ودیعه : 100,000,000
زمین : 5600
سوله : 1600
ودیعه : 500,000,000
زمین : 1100
سوله : 1100
ودیعه : 300,000,000
زمین : 1300
سوله : 80
ودیعه : 100,000,000
زمین : 280
سوله : 300
ودیعه : 750,000,000
زمین : 140
سوله : 170
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2050
سوله : 500
ودیعه : 200,000,000
زمین : 1300
سوله : 700
ودیعه : 1,000,000,000
زمین : 3400
سوله : 2100
ودیعه : 1,000,000,000
12345678910...انتها