1400/11/09
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 13500
سوله : 0
قیمت : 4,500,000,000
زمین : 30000
سوله : 0
قیمت : 4,500,000,000
زمین : 2370
سوله : 0
قیمت : 10,000,000,000
زمین : 2800
سوله : 1700
قیمت : 28,000,000,000
زمین : 2700
سوله : 1400
قیمت : 20,000,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 15,000,000,000
زمین : 2450
سوله : 1200
قیمت : 15,000,000,000
زمین : 3200
سوله : 1620
قیمت : 25,000,000,000
زمین : 2400
سوله : 900
قیمت : 15,000,000,000
زمین : 1000
سوله : 640
قیمت : 8,500,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 3000
سوله : 1300
ودیعه : 300,000,000
زمین : 2000
سوله : 600
ودیعه : 100,000,000
زمین : 2000
سوله : 0
ودیعه : 50,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 1160
سوله : 560
ودیعه : 200,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4000
سوله : 2100
ودیعه : 100,000,000
زمین : 1500
سوله : 700
ودیعه : 100,000,000
زمین : 5500
سوله : 1100
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4000
سوله : 2500
ودیعه : 600,000,000
12345678910...انتها