1400/01/22
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 1500
سوله : 700
قیمت : 6,500,000,000
زمین : 1100
سوله : 600
قیمت : 6,500,000,000
زمین : 4600
سوله : 2200
قیمت : 31,000,000,000
زمین : 3200
سوله : 1500
قیمت : 1,000,000,000
زمین : 5000
سوله : 2000
قیمت : 26,000,000,000
زمین : 11650
سوله : 5000
قیمت : 55,000,000,000
زمین : 60
سوله : 60
قیمت : 4,000,000,000
زمین : 27000
سوله : 0
قیمت : 14,000,000,000
زمین : 2760
سوله : 0
قیمت : 7,700,000,000
زمین : 1000
سوله : 600
قیمت : 5,500,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 3200
سوله : 1800
ودیعه : 200,000,000
زمین : 5000
سوله : 2600
ودیعه : 600,000,000
زمین : 3000
سوله : 2000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2000
سوله : 1200
ودیعه : 300,000,000
زمین : 200
سوله : 185
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4060
سوله : 2000
ودیعه : 100,000,000
زمین : 11500
سوله : 5000
ودیعه : 300,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 100,000,000
زمین : 180
سوله : 160
ودیعه : 200,000,000
زمین : 185
سوله : 150
ودیعه : 50,000,000
12345678910...انتها