1399/09/13
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 8,000,000,000
زمین : 4000
سوله : 1200
قیمت : 14,000,000,000
زمین : 4020
سوله : 1700
قیمت : 12,000,000,000
زمین : 5500
سوله : 3200
قیمت : 18,000,000,000
زمین : 1600
سوله : 0
قیمت : 1,600,000,000
زمین : 100000
سوله : 10000
قیمت : 800,000,000,000
زمین : 1000
سوله : 440
قیمت : 3,000,000,000
زمین : 3740
سوله : 2100
قیمت : 15,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 8,500,000,000
زمین : 160
سوله : 100
قیمت : 1,100,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 2000
سوله : 1200
ودیعه : 300,000,000
زمین : 200
سوله : 185
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4060
سوله : 2000
ودیعه : 100,000,000
زمین : 11500
سوله : 5000
ودیعه : 300,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 100,000,000
زمین : 180
سوله : 160
ودیعه : 200,000,000
زمین : 185
سوله : 150
ودیعه : 50,000,000
زمین : 2000
سوله : 500
ودیعه : 600,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 50,000,000
زمین : 185
سوله : 170
ودیعه : 30,000,000
12345678910...انتها