1401/05/23
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 2450
سوله : 0
قیمت : 17,150,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 20,000,000,000
زمین : 2670
سوله : 1250
قیمت : 25,000,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 18,000,000,000
زمین : 2600
سوله : 720
قیمت : 50
زمین : 6000
سوله : 2700
قیمت : 60,000,000,000
زمین : 3500
سوله : 2100
قیمت : 40,000,000,000
زمین : 1269
سوله : 500
قیمت : 9,000,000,000
زمین : 2000
سوله : 1700
قیمت : 17,500,000,000
زمین : 80
سوله : 300
قیمت : 7,000,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 2050
سوله : 500
ودیعه : 200,000,000
زمین : 1300
سوله : 700
ودیعه : 1,000,000,000
زمین : 3400
سوله : 2100
ودیعه : 1,000,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 120,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
ودیعه : 2,000,000,000
زمین : 30000
سوله : 2000
ودیعه : 400,000,000
زمین : 15000
سوله : 4000
ودیعه : 500,000,000
زمین : 3400
سوله : 3000
ودیعه : 500,000,000
12345678910...انتها