1401/03/04
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 1269
سوله : 500
قیمت : 9,000,000,000
زمین : 2000
سوله : 1700
قیمت : 17,500,000,000
زمین : 80
سوله : 300
قیمت : 7,000,000,000
زمین : 2100
سوله : 1000
قیمت : 18,000,000,000
زمین : 3450
سوله : 2100
قیمت : 37,000,000,000
زمین : 6600
سوله : 2000
قیمت : 40,000,000,000
زمین : 250
سوله : 200
قیمت : 3,300,000,000
زمین : 500
سوله : 500
قیمت : 6,000,000,000
زمین : 1000
سوله : 528
قیمت : 10,000,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
قیمت : 9,500,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 15000
سوله : 4000
ودیعه : 500,000,000
زمین : 3400
سوله : 3000
ودیعه : 500,000,000
زمین : 500
سوله : 500
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2000
سوله : 800
ودیعه : 500,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 200,000,000
زمین : 1700
سوله : 700
ودیعه : 400,000,000
زمین : 3000
سوله : 1300
ودیعه : 300,000,000
زمین : 2000
سوله : 600
ودیعه : 100,000,000
زمین : 2000
سوله : 0
ودیعه : 50,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
ودیعه : 200,000,000
12345678910...انتها