1400/09/17
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 3200
سوله : 1620
قیمت : 25,000,000,000
زمین : 2400
سوله : 900
قیمت : 15,000,000,000
زمین : 1000
سوله : 640
قیمت : 8,500,000,000
زمین : 200
سوله : 250
قیمت : 2,000,000,000
زمین : 1500
سوله : 700
قیمت : 7,500,000,000
زمین : 5500
سوله : 1500
قیمت : 38,000,000,000
زمین : 1100
سوله : 600
قیمت : 7,500,000,000
زمین : 2000
سوله : 0
قیمت : 6,000,000,000
زمین : 5500
سوله : 1100
قیمت : 25,000,000,000
زمین : 1500
سوله : 700
قیمت : 6,500,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4000
سوله : 2100
ودیعه : 100,000,000
زمین : 1500
سوله : 700
ودیعه : 100,000,000
زمین : 5500
سوله : 1100
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4000
سوله : 2500
ودیعه : 600,000,000
زمین : 8000
سوله : 4000
ودیعه : 4,000,000,000
زمین : 3200
سوله : 1800
ودیعه : 200,000,000
زمین : 5000
سوله : 2600
ودیعه : 600,000,000
زمین : 3000
سوله : 2000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2000
سوله : 1200
ودیعه : 300,000,000
12345678910...انتها