1399/10/28
 
 

اعتبار ما ثمره اعتماد شماست                           ما نمی گویم بهترینیم اما بهترینها ما را انتخاب می کنند                           سال نو بر تمامی صنعتگران مبارک باد                          

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 27000
سوله : 0
قیمت : 14,000,000,000
زمین : 2760
سوله : 0
قیمت : 7,700,000,000
زمین : 1000
سوله : 600
قیمت : 5,500,000,000
زمین : 1400
سوله : 700
قیمت : 6,500,000,000
زمین : 11500
سوله : 5000
قیمت : 47,000,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 50
زمین : 1000
سوله : 600
قیمت : 8,000,000,000
زمین : 30000
سوله : 8000
قیمت : 80,000,000,000
زمین : 1300
سوله : 650
قیمت : 5,500,000,000
زمین : 2000
سوله : 1000
قیمت : 8,500,000,000
12345678910...انتها
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
زمین : 3000
سوله : 2000
ودیعه : 200,000,000
زمین : 2000
سوله : 1200
ودیعه : 300,000,000
زمین : 200
سوله : 185
ودیعه : 200,000,000
زمین : 4060
سوله : 2000
ودیعه : 100,000,000
زمین : 11500
سوله : 5000
ودیعه : 300,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 100,000,000
زمین : 180
سوله : 160
ودیعه : 200,000,000
زمین : 185
سوله : 150
ودیعه : 50,000,000
زمین : 2000
سوله : 500
ودیعه : 600,000,000
زمین : 1000
سوله : 500
ودیعه : 50,000,000
12345678910...انتها